Televisiooniga oli palju lihtsam. Kui mängima hakkas lastesaade, siis saadeti lapsed teleka ette ja nad said hakata nautima just neile mõeldud programmi. Täiskasvanute programmide puhul sai aga lapsed teise tuppa saata või lihtsalt televiisori välja lülitada. Internetiajastul on aga asjad palju keerulisemad. Ühe ja sama seadme kaudu on võimalik samaaegselt läheneda mustmiljonile erinevale infojupile, mille hulka kuulub nii lastele mõeldud sisu kui ka rangelt ainult täiskasvanutele suunatud materjali. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks see, et mobiiltelefon kui tavaline sidevahend pakub võrdväärselt arvutile ligipääsu kõigele, mida hing võiks vähegi ihaldada ja mis on internetis olemas. Tulemuseks on tõelist väljakutset esitav olukord modernsele lapsevanemale.

Üks põhilisi asju, mida lapsevanem saab teha, on lapsega rahulikult nutiohtudest rääkimine. Range keelamine ja ähvardused pole kunagi aidanud ühtki lapsevanemat ning tänase päeva nutiküsimused pole siinkohal mitte mingi erand. Pime viha uudsete lahenduste vastu ainult kaugendab sind oma lapsest, mille tulemusel võivad tekkida pikaajalisemad probleemid, mis ei puuduta enam ainult nutiseadmeid ja internetti.

Kindlasti tasub igal vanemal teha selgeks, millist sorti meediasisu oma last kõige rohkem huvitab. See sõltub väga palju konkreetsest lapsest, sest huvid võivad olla juba varases vanuses seinast-seina. Kellele meeldib korvpall, kellele arvutimängud ja kellele jumestuskunstnike saavutused. Kõige selle kohta on interneti lõpututes meediavaramutes videoid, pilte ja tekste, mis aitavad ühest küljest lastel areneda ja teisest küljest nende meelt lahutada. Ka meelelahutus on oluline. Seda ei tasuks kindlasti ühelegi lapsele keelata.

Küll aga on mõistlik mõelda nutilahenduste peale, mis piiravad ligipääsu täiskasvanute materjalidele, mille hulka kuuluvad kasiinomängud ja pornograafilised materjalid. Rohkelt on loodud erinevaid äppe ja programme, mille eesmärk on anda lastevanematele vabad käed internetiohutuse tagamiseks kõikide oma laste jaoks. Enne uue programmi installeerimist võiksid ikkagi lapsele seletada, mille pärast sa seda teed ja kuidas see programm täpsemalt toimib. Saad rahulikult selgitada, et see filtreerib välja täiskasvanute asjad, mis last igal juhul ei huvitaks.

Taoline lähenemine on kõvasti edukam sellest, kui lapsevanem paneb lihtsalt päevapealt arvutisse võõra programmi ja laps ei pruugi enam osadele lehtedele pääseda, kus ta on harjunud käima. Niisugune olukord tekitab suurt stressi ja võib lõppeda ränga konfliktiga, mis ei anna midagi ühelegi osapoolele juurde.