Aegis.ee eesmärk on anda sulle ülevaade muutuva maailma meediamaastikust.

Alati pole see kerge ülesanne, kuna tajutav elektroonilise meedia arengu kiirus on muutunud kaelamurdvaks. Sellegipoolest saame sinuni tuua kvaliteetset materjali, mis aitab paremini lahti mõtestada interneti, televisiooni ja sotsiaalmeedia omavahelisi seoseid. Loomulikult pole erinevad meediateenused teineteisest täielikult lahutatavad ja seda proovime ka oma artiklite kaudu lugejateleedasi anda.

Siit veebilehelt võid saada uusi ideid nii meediaalaste koolitööde kui tööalaste meediaülesannete lahendamiseks. Meie ekspertide poolt koostatud postitused pole väga pikad, ent on tihedalt sisukad, andmaks edasi põhilisi meediaga seotud arenguid. Loodetavasti mõistad pärast meie artiklite lugemist paremini, miks eksperdid ei räägi televisiooni lõplikust surmamisest interneti poolt, vaid pigem rõhutavad kaaslevat arengut ja loomulikku evolutsiooni.

Kui me mõistame paremini meediatööstuse ja -teenuste toimimist, siis oskame ise edukamalt paremaid valikuid teha. Uute teadmiste kaudu saame teha ka igapäevaseid otsuseid: kust leida informatsiooni, miks avas telekanal järjekordse sotsiaalmeedia konto, kuidas planeerida oma meediatarbimist ja millisel moel kaitsta lapsi ebasobiva sisu eest televisioonis. Kõikide nende teadmiste rakendamise kaudu on meil võimalik olulisel määral tõsta oma elukvaliteeti. Lõpuks hakkavad seda märkama ka meie lähikondlased ja nad võivad isegi küsida: kust sina küll kõike seda tead? Siis saadki öelda, et Aegis.ee’st lugesin!

Aegis.ee on sinu kaaslane meediateenuste teemade mõistmiseks

Aegis.ee on sinu kaaslane meediateenuste teemade mõistmiseks. Me ei kirjuta oma veebilehele tekste, mis kubiseksid kirjavigadest või reklaamiksid kahtlaseid sideteenuseid. Pigem keskendume selle asemele kvaliteedile ja just sellele, mida sooviksid ise lugeda. Seepärast oleme uurinud, millest sooviksid inimesed meediamaastiku teemade puhul rohkem teada. Võttes aluseks reaalsest elust pärinevaid andmeid, teeme põhjalikku tööd selleks, et uurida välja kõige vajalikuma informatsiooni meedia olemuse kohta. Head lugemist kõikidele!